กรมทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่แถลงข่าวผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดินและโคลน ที่เก็บตัวอย่างจากโคลนพุ ณ บ้านหนองกุงน้อย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. กรมทรัพยากรธรณี โดย นายนิวัติ  มณีขัติย์ โฆษกกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายสมบุญ  โฆษิตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

นางอัปสร  สอาดสุด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี นายประดิษฐ์  นูเล นักธรณีวิทยาชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 และ นายพัฒนวิทย์  จิตต์พิทักษ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมาแถลงข่าวผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดินและโคลน ที่เก็บตัวอย่างจากโคลนพุ ณ บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ผลการตรวจสอบดังนี้

น้ำ พบค่าสารหนูเกินค่ามาตรฐาน (0.01 mg/l) เล็กน้อยไม่ควรนำมาอุปโภค บริโภค หากร่างกายได้รับสารหนูในปริมาณมาก อาจส่งผลให้เกิดอาการแสบร้อนปาก ลำคอ คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องรุนแรง แน่นหน้าอก ผื่นคัน ผมร่วง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ชาปลายมือ ปลายเท้า และก่อให้เกิดมะเร็งได้ในที่สุด โคลนพุ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพดินแต่มีค่าความเป็นด่างสูง (pH 9.20) หากสัมผัสผิวหนังอาจเกิดการระคายเคือง มีผื่นคันได้

อย่างไรก็ตาม แนวทางการลดผลกระทบระยะยาวจะต้องศึกษาถึงปัจจัยและสาเหตุของการเกิดโดยละเอียดเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น การลดระดับแรงดันน้ำ พร้อมปรับปรุงสภาพดินให้สามารถกลับมาปลูกพืชได้หรือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาโคลนพุตามธรรมชาติหรือการวิจัยศึกษาการใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

*********************************************