รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก มีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนรามคำแหง ฝั่งขาออก ชิดเกาะกลาง บริเวณหน้าโชว์รูมฮอนด้า ระยะทาง 30 เมตร เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินและกำแพงนำร่อง ( D-Wall & Guide Wall ) งานก่อสร้างสถานีหัวหมาก ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  มีนาคม 2562 เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ช่องจราจรฝั่งออกและฝั่งขาเข้า เหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว ร้านค้าและผู้พักอาศัยระหว่างซอยรามคำแหง 42, 83 – 58 และโชว์รูมฮอนด้า ยังคงสัญจรเข้า-ออกพื้นที่ได้ตามปกติ แต่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3490 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com

*******************************************************