กปน. ร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยทั่วประเทศ ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมบริจาคโลหิตผ่านศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ณ สำนักงานใหญ่ กปน. ถนนประชาชื่น โดยมียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น 147 คน ได้โลหิตจำนวน 66,150 ซีซี.

**********************************