ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อชั่วคราวเข้ากับท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณแยกศิครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ (แยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนลาซาล)  ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนศรีนครินทร์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีเอี่ยม ถึงคลองสำโรง
  • ถนนลาซาล ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยลาซาล 46 ถึงซอยลาซาล 58
  • ถนนวัดด่านสำโรง ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยด่านสำโรง 1 ถึงซอยด่านสำโรง 70
  • ถนนศิครินทร์ ทั้งสองฝั่ง
  • ถนนแบริ่ง ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยแบริ่ง 32 ถึงซอยแบริ่ง 68
  • ถนนแบริ่ง ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยแบริ่ง 33 ถึงซอยแบริ่ง 47
  • ถนนหนามแดง-บางพลี ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยหนามแดง-บางพลี 1 ถึงซอยหนามแดง-บางพลี 56

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง