“สมาคมสตรีสัมพันธ์!! จัดงานหาทุนสมัยที่32 เพื่อมอบความรักและของขวัญแด่เพื่อนมนุษย์ Gilf for love !!

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 18.00 น.ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน สมาคมสตรีสัมพันธ์ ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงานหาทุนสมัยที่ 32 “เพื่อมอบความรักและของขวัญแด่เพื่อนมนุษย์ Gilf for love “โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ซึ่งมี นางสาววีรุทัย มณีนุชเนตร นายกสมาคมสตรีสัมพันธ์ ภาษาฮกเกี้ยน สมัยที่ 32 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย มาดามพันเผิง ภริยา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย,พลตรี มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.),ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสตรีสัมพันธ์, ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยให้เกียรติร่วมงานพร้อมด้วยองค์กรต่างๆและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานครั้งนี้

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 110ทุน โดยเป็นทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาในประเทศจีนกับ ม.ราชภัฎพระนคร พร้อมให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุน

ด้านนางสาววีรุทัย ได้กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ สมาคมสตรีสัมพันธ์เป็นองค์กรสาธรณะกุศลได้ดำเนินการอันก่อประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติมาเป็นเวลา 32 ปี โดยกลุ่มสตรีไทยเชื้อสายจีน ที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศทั้ง 9 ภาษา อันได้แก่ ภาษาไหหลำ ภาษากว่างสี ภาษาแต้จิ๋ว ภาษาฮากกา ภาษาฮกเกี้ยน ภาษากวางตุ้ง ภาษาไต้หวัน ภาษายูนาน ภาษาเจียงเจ๊อะ กลุ่มสตรีไทยเชื้อสายจีน ซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจล้วนเป็นสตรีที่มีเกียรติ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ เพื่อทำกิจกรรมการกุศลอันก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างตอ่เนื่อง ในปัจจุบันสมาคมสตรีสัมพันธ์ได้เชื่อมไมตรีกับองค์กรสตรีทั้งในและต่างประเทศ เช่น ศูนย์สมาชิกสัมพันธ์แม่สาย, ศูนย์ฯเชียงใหม่, ศูนย์ฯเบตง จังหวัดยะลา ในส่วนต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งได้ช่วยเหลือสนับสนุนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์หลายโครงการ มากกว่า 30 กิจกรรม อาทิ ได้รับพระราชทานผ้ากฐิน พระราชทานประจำปี พ.ศ.2561 ไปถวาย ณ วัดพระยาทำวรวิหาร ,โครงการบริจาคโลหิต เพื่ีอช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์จำนวน 225,9000 ซีซี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ,ถวายปัจจัยสมทบทุนเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี สร้างโบสถ์ สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ปิดทอง ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป และสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างห้องสุขาให้แก่ชุมชนเลี้ยงดูเด็กกำพร้า,หาสิ่งของเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมการออกร้านงานกาชาด, สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน มอบทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์พาเด็กนักเรียนไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่รัฐสภา พร้อมทั้งพาคณะกรรมการและเด็กนักเรียนไปสมัครเป็นจิตอาสา ,ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร ( กอ.รมน.กทม.)จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดพื้นที่ต่าง ๆในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนกำลังทรัพย์เพื่อร่วมกิจกรรมการกุศลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

นางสาววีรุทัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดงานในค่ำคืนนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ และเพื่อมอบทุนสนับสนุนการเดินทาง แก่นักเรียนที่ได้รับโอกาสการเดินทางไปศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมเพื่อทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ที่ทาง สมาคมสตรีได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.)และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆต่อไป นางสาววีรุทัย กล่าวทิ้งท้าย!!