ไทยแลนด์ อีลิท ร่วมจัดโครงการกอล์ฟไทย-ญี่ปุ่น “Thailand Elite X DOCUS Cup 2019″

นายมานะ พงศานรากุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ดำเนินโครงการบัตรอีลิทคาร์ด ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันกอล์ฟไทย-ญี่ปุ่น Thailand  & Japan Golf Festival 2019 Thailand Elite X DOCUS Cupเพื่อกระชับความสัมพันธ์นักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น และเพื่อมุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยมีกลุ่มนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ร่วมแข่งขันกว่า 115 ท่าน ณ สนามศุภาพฤกษ์ กอล์ฟ คลับ จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้