มหกรรม ทส. ครั้งที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานมหกรรม  “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ กรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยนำเสนอเรื่องราวของอุทยานธรณีประเทศไทย (GEOPARK) และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี นิทรรศการจัดขึ้น โดยความร่วมมือของ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 และสำนักงานเลขานุการกรม โดยมี นายนิวัติ  มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในฐานะโฆษกกรม ร่วมให้การต้อนรับงานมหกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.

————————————————————–