กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองอย่าปล่อยให้บุตรหลานอยู่ในที่สาธารณะตามลำพัง เสี่ยงโดนสุนัข-แมวจรจัดกัดหรือข่วนได้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองอย่าปล่อยให้บุตรหลานอยู่ในที่สาธารณะตามลำพัง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะโดนสุนัข-แมวจรจัดกัดหรือข่วนได้ จากข้อมูลปี 2561 พบว่า ผู้ที่ถูกสุนัขจรจัดกัดส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หากถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ (22 กุมภาพันธ์ 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่เด็กชายชาวต่างชาติวัย 5 ขวบ ถูกสุนัขจรจัดกัดในจังหวัดทางภาคใต้ ขณะเดินขึ้นจากชายหาดเพื่อจะกลับที่พัก และอีกกรณีที่จังหวัดชลบุรี เด็กชายวัย 3 ขวบ ถูกฝูงสุนัขของเพื่อนบ้านรุมกัน ขณะเดินเล่นอยู่หน้าบ้าน นั้น กรมควบคุมโรค ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการสอบสวนโรค อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 2 แห่ง ได้ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่เด็กทั้งสองคนแล้ว และหลังจากนี้จะเป็นการเฝ้าระวังดูอาการต่อไป

จากรายงานเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวในหลายปีที่ผ่านมา พบสิ่งที่น่าวิตกกังวล ดังนี้ 1.ผู้ที่ถูกกัดหรือทำร้ายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 2.สุนัขเหล่านี้อาศัยอยู่ตามชายหาด มักอยู่กันเป็นฝูง และมีพฤติกรรมหวงถิ่น และ 3.ปัญหาสุนัขจรจัดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มักเกิดจากเจ้าของสุนัขที่ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขได้ เช่น ย้ายที่อยู่ สุนัขออกลูกมากเกินที่จะเลี้ยงได้ ทำให้ปล่อยสุนัขไว้ตามที่ต่างๆ ทั้งนี้ หากถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง ประมาณ 10 นาที ใส่ยาเบตาดีน เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที หากฉีดวัคซีนแล้วควรไปตามนัดทุกครั้ง

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค มีคำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยขอให้ประชาชนให้ยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ดังนี้ 1.อย่าแหย่ ให้สัตว์โมโห 2.อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์ 3.อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า4.อย่าหยิบ อาหารขณะสัตว์กำลังกิน และ 5.อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย เพราะสัตว์เหล่านี้อาจกัดหรือข่วนได้

นอกจากนี้ สำหรับผู้เลี้ยงสุนัข ควรเลี้ยงอย่างรับผิดชอบ เลี้ยงในรั้วรอบขอบชิด หากพาออก ข้างนอกควรใส่สายจูง และต้องนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ทำหมันถาวรเมื่อไม่ต้องการให้สุนัขเพิ่มจำนวน และไม่นำไปปล่อยให้เป็นภาระของสังคม หากในพื้นที่มีสุนัขจรจัด ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสุนัขเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม สุนัขจรจัดเป็นความรับผิดชอบของคนในสังคม เช่น การพาสุนัขไปฉีดวัคซีน ระบุเจ้าของหรือมีการรับเลี้ยงจะดีที่สุด สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

*************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค