“พาณิชย์มอบตรา ‘Thai SELECT’ ร้านอาหารไทย 13 ร้าน การันตีคุณภาพตรงตามมาตรฐานไทยแท้”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2564 ให้ร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกอย่างเข้มข้นจำนวน 13 ร้าน ประกอบไปด้วยประเภท Thai SELECT SIGNATURE จำนวน 1 ราย Thai SELECT CLASSIC จำนวน 10 ราย และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 2 ราย โดยร้านอาหาร Thai SELECT จะได้สิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ร้านให้ผู้บริโภครู้จักในวงกว้าง พร้อมมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายจากพันธมิตรชั้นนำ และ Food delivery platform ชื่อดัง นำไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารในประเทศมากยิ่งขึ้น

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้สามารถยกระดับคุณภาพงานบริการและให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานอาหารไทยทั้งด้านการใช้วัตถุดิบของไทย รสชาติ ความสะอาด บริการ และบรรยากาศภายในร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการจะได้สัมผัสรสชาติอาหารแบบไทยแท้ ตามเจตนารมณ์ของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากการดำเนินงาน ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายครัวการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี วิทยาลัยดุสิตธานี สมาคมเชฟประเทศไทย และ Food Delivery Platform ที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการตลาดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคง และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้มากขึ้น

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “งานในวันนี้มีการเสวนาในหัวข้อ “Move on ธุรกิจร้านอาหารไทยอย่างไร ในวิกฤตโควิด-19” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มัลลิการ์ หลีระพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิอาหารไทย เจ้าของร้านอาหารเรือนมัลลิการ์, คุณอัจฉรา บุรารักษ์ เจ้าของธุรกิจเครือ iberry Group และคุณสุพัตรา สารสิทธิ์ เชฟกระทะเหล็ก เจ้าของร้านอาหารครัวบ้านยี่สาร ซึ่งจะถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการบริหารจัดการร้านอาหาร เคล็ดลับที่จะทำให้ลูกค้าติดใจ และการปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารไทยหลังวิกฤตโควิด-19”

“ในปี 2564 มีร้านอาหารเข้ารับการคัดเลือกกว่า 200 ร้าน และมี 13 ร้านที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานแบ่งเป็น Thai SELECT SIGNATURE จำนวน 1 ราย Thai SELECT CLASSIC จำนวน 10 ราย และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 2 ราย ทั้งหมดจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) หรือผู้มีชื่อเสียงที่จะมาช่วยรีวิวร้านอาหาร Thai SELECT ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมจัดทำแคมเปญหรือโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด, บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (Robinhood) และบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึง การประชาสัมพันธ์ร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Food delivery platform) ได้แก่ Lineman, Food panda, Grab, True Food และ Airasia Food อีกด้วย”

“ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่ปี 2561-2564 จำนวน 1,000 ร้าน แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 249 ร้าน ภาคเหนือ 164 ร้าน ภาคกลาง 256 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 123 ร้าน ภาคใต้ 153 ร้าน และภาคตะวันออก 55 ร้าน ทั้งนี้ แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ Thai SELECT SIGNATURE จำนวน 11 ร้าน Thai SELECT CLASSIC จำนวน 916 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 73 ร้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) สำหรับปี 2565 ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถติดตามการเปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมยกระดับอาหารไทยให้มีมาตรฐานได้ที่ www.dbd.go.th หรือ email : thaiselectdbd@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 547 5954 e-Mail : thaiselectdbd@gmail.com สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570” รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย

 

#PoweredByDBD
*****************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ ฉบับที่ 39 / วันที่ 13 ธันวาคม 2564