DITP จัดกิจกรรมดันสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเจาะตลาดเวียดนาม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือทูตพาณิชย์โฮจิมินห์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรูปแบบ Mirror Mirror นำสินค้าผู้ประกอบการไทย 14 บริษัทไปจัดโชว์ ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าเวียดนามแห่เจรจาธุรกิจสูงถึง 59 บริษัท คาดยอดขายปังแน่

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่าจากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย สำนักส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า (สนม.) ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.)ณ นครโฮจิมินห์ เวียดนาม จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดเวียดนามในรูปแบบ Mirror Mirror ณ โรงแรม Sheraton Saigon Hotel and Towers นครโฮจิมินห์ เพื่อผลักดันการขยายตลาดสินค้านวัตกรรมและสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไทยที่มีศักยภาพไปยังตลาดเวียดนาม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการไทยจำนวน 14 บริษัท ที่เป็นสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มสินค้าอาหาร อาหารเสริม สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าเวียดนาม 59 บริษัท รวม 113 คู่เจรจา โดยขณะนี้ สคต. กำลังติดตามผลมูลค่าการเจรจาการค้า โดยคาดว่าจะมีการตกลงซื้อขายได้

“การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับรายงานจาก สคต. ว่า ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้า และยินดีที่ได้ร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย โดยผู้นำเข้ากล่าวชื่นชมสินค้านวัตกรรมแนวใหม่ของไทย และทางทูตพาณิชย์ได้ใช้โอกาสนี้ ชี้แจงกับผู้นำเข้าว่าการจัดกิจกรรม เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญในสินค้า BCG ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเวียดนามที่ปัจจุบันสินค้านวัตกรรมและสินค้า Green Product มีแนวโน้มจะเติบโตดีในตลาดเวียดนาม เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคเวียดนามรุ่นใหม่มีแนวโน้มใส่ใจกับสินค้านวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” นายภูสิตกล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169
***********************************
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
13 ธันวาคม 2564