สธ.ส่งทีม MCATT ดูแลจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดลำปาง

กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เยี่ยมบ้านดูแลจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ผลประเมินความเครียดอยู่ในภาวะปกติ ไม่มีโรงพยาบาลได้รับความเสียหาย อาคารโรงพยาบาลทุกแห่งในภาคเหนือมีระบบรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

วันที่ (22 กุมภาพันธ์ 2562) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีแผ่นดินไหวที่จังหวัดลำปางว่า ได้รับรายงานจากนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางว่า ได้ให้โรงพยาบาลวังเหนือ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ลงพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เยี่ยมบ้านดูแลจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ซึ่งมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 20 หลังคาเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีอาการตกใจ ผลประเมินความเครียดอยู่ในภาวะปกติ และจะเฝ้าระวังติดตามภาวะเครียดต่อเนื่อง สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ทุกแห่งไม่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอาคารโรงพยาบาลทุกแห่งในภาคเหนือมีระบบรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึงประมาณ 7 ริกเตอร์

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ทั้งทีมเมิร์ท (MERT) มินิเมิร์ท (Mini-MERT) และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) พร้อมดูแลประชาชนได้อย่างทันท่วงที

—————————————————————————–