เตือน!! อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mind Up โฆษณาโอ้อวดเสริมสมาธิ ช่วยความจำ

พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mind Up ขายทางเว็บไซต์ ระบุข้อมูลสรรพคุณ “…เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาความจำ เสริมสร้างพัฒนาการของสมอง ช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น มีการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก GMP…” เลขที่ใบจดแจ้ง 24-1-00761-5-0501

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เป็นข้อมูลลวง เนื่องจากเป็นการโฆษณาแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และยังโฆษณาเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร โดยมีการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาใช้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ อย.ได้สั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวทางเว็บไซต์ และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อแนะนำ
ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรือสร้างเรื่องราวดึงดูดความสนใจที่เป็นไปไม่ได้ หากมีปัญหาสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง ไม่ควรหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงมารับประทาน เพราะอาจมีสารที่เป็นอันตราย มีผลข้างเคียงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากพบเห็นการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสัย ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน App อย. ตรวจเลข หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

***********************************************
วันที่เผยแพร่ข่าว 13 ธันวาคม 2564 ข่าวแจก 41 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล https://bit.ly/31UUR6h