“กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน สถานการณ์ยังคงดีขึ้นต่อเนื่อง ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่นาน 15 วัน และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 100 รายติดต่อกันมากกว่า 1 สัปดาห์”

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย (พบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 4 ราย และพบในเรือนจำสีแดง 1 ราย) ขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายเพิ่ม จำนวน 112 ราย โดยไม่มีรายงานการเสียชีวิตในวันนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 1,712 ราย (กลุ่มสีเขียว 90.7% สีเหลือง 9% และสีแดง 0.3%) มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 82,112 ราย หรือ 95.3% ของผู้ติดเชื้อสะสม 86,126 ราย เสียชีวิตสะสม 185 ราย คิดเป็น 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะนี้ ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบต่ำกว่า 100 รายติดต่อมากกว่า 1 สัปดาห์ และไม่พบเรือนจำแพร่ระบาดใหม่เป็นเวลา 15 วันแล้ว โดยมีเรือนจำสีขาวอยู่ที่ 129 แห่ง และเรือนจำสีแดง 13 แห่ง ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด 6 แห่ง (ระบาดใหม่ 4 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำอำเภอนาทวี เรือนจำกลางราชบุรี และเรือนจำอำเภอฝาง และที่ระบาดซ้ำในแดนบางส่วน 2 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี และเรือนจำกลางเชียงใหม่) และมีเรือนจำที่อยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค (แผน EXIT) แล้ว ทั้งสิ้น 7 แห่ง ที่จะทยอยพ้นจากการระบาดตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป

ด้านการบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม หรือครบโดสแล้ว จำนวน 260,909 ราย หรือ 92.5% ของจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั้งหมด 282,179 ราย