🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.

การฉีดวัคซีนภายในจังหวัด
⬆️ เพิ่มขึ้น +1,451 โด๊ส
💉 ฉีดสะสม 2,294,198 โด๊ส
เข็ม 1 💉 1,087,934 โด๊ส
เข็ม 2 💉💉 972,331 โด๊ส
เข็ม 3 💉💉💉 233,933 โด๊ส

ผู้อาศัยในจังหวัดนนทบุรี 1.61 ล้านคน
🏘️ ฉีดในจังหวัด 1,146,640 คน [71.25%]
🏬 ฉีดนอกจังหวัด 298,436 คน [18.55%]
😀 รวมฉีด 1,444,986 คน [89.80%]

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center