🎉🎉 ปิดฉาก OTOP “กาดบัวตอง” ฝ่าวิกฤตโควิด รายได้ทะลุเป้า พช.แม่ฮ่องสอน เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ

🎉นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยถึงการดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในเทศกาลดอกบัวตองบาน “กาดบัวตอง” ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2464 ถึง 11 ธันวาคม 2564 ณ ดอยแม่อูคอ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เกิดการรับรู้ และเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก สามารถสร้างรายให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยตลอด 1 เดือน ที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้า OTOP แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมาตรการป้องกัน เป็นการเที่ยวงานแบบวิถีใหม่ New Normal ทำให้การจัดงานครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านกระแสความชื่นชม ในภูมิปัญญา อัตลักษณ์อันงดงาม ความเป็นธรรมชาติ สร้างยอดขายรวมตลอดทั้ง 1 เดือน 1,444,960 บาท

🙏การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ หน่วยงานราชการในจังหวัด หน่วยงานราชการอำเภอ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน การสวมใส่ผ้าไทยผ้าชาติพันธ์ุ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เป็นการสร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

🙏ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาให้กำลังใจและให้การสนับสนุนสินค้า OTOP ของไทย ซึ่ง กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน มีความตั้งใจจะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้มากยิ่งขึ้น

🎉 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน” และขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP กระเช้าของขวัญปีใหม่ ซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง หรือติดตามFB:OTOPแม่ฮ่องสอน🎁🎉
https://www.facebook.com/100849554910413/posts/428939772101388/

#OTOPแม่ฮ่องสอน
#กาดบัวตอง
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs 🍀☘️
#เสน่ห์ผ้าเสน่ห์ชีวิต
#เสน่ห์แม่ฮ่องสอน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก