จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “ปั่นย่ำรุ่ง ชมทุ่งอยุธยา” ภายใต้ “Ayutthaya Sports Tourism 2021”

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นย่ำรุ่ง ชมทุ่งอยุธยา” ภายใต้โครงการ “Ayutthaya Sports Tourism 2021” โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผอ.โรงพยาบาลอุทัย นายธนัช อัมวงษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลอโยธยา แขกผู้มีเกียรติ และนักปั่นเข้าร่วมพิธีปล่อยตัว

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้กับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการ Ayutthaya Sport Tourism 2021 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทีมจักรยานทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 400 คน โดยจัดการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท 15 กิโลเมตร และ 30 กิโลเมตร ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ตามลำดับ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya