กรมชลฯ ติดตั้งสะพานเบลีย์แล้วเสร็จ ช่วยชาวลานสกา

กรมชลประทาน เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์แล้วเสร็จ บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน หลังสะพานบ้านวัดวอ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกน้ำป่ากัดเซาะจนขาด ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริเวณคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้มากถึง 240 มิลลิเมตร ส่งผลให้สะพานบริเวณบ้านวัดวอ ตำบลท่าดี อำเภอลานสภา ถูกน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงกัดเซาะจนขาด ทำให้ชาวบ้านบริเวณหมู่ที่ 1-7 ตำบลท่าดี และตำบลอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอลานสกา ไม่สามารถใช้สัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้ จึงได้สั่งการให้ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล เข้าไปดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ หรือสะพานเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาวสะพานรวมทางลาดประมาณ 65 เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือชาวบ้านกว่า 90 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถใช้สัญจรได้เป็นการชั่วคราว ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ทำให้ชาวตำบลท่าดี และตำบลใกล้เคียง สามารถใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรทั้งน้ำยางและผลไม้ได้ตามปกติ