รฟม. จัดอบรมกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก

นายสุชิน ศศิประภากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานอนุกรรมการคณะวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย เนื่องในโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. จำนวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าด้วยความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

———————————————————————————————————-