รมว.แรงงาน มอบ ผู้ช่วยฯ ร่วมงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล หารายได้ปรับปรุงมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

รัฐมนตรีว่าการกระรวงแรงงาน มอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย หารายได้ปรับปรุงและบริหารงานพิพิธภัณฑ์

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงานและเป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ ปาร์ค & กอล์ฟคลับ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะเข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายสุรชัย กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในวันนี้ สืบเนื่องจากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งตั้งอยู่บนถนนนิคมรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับฟังบรรยายประวัติและภารกิจทางประวัติศาสตร์แรงงานไทย ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานห้วงที่ผ่านมา โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เห็นถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่รวบรวมประวัติความเป็นมา ชีวิตความเป็นอยู่ และการทำงานของผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแรงงานไทย นำมาจัดแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความประสงค์ช่วยผลักดันพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แรงงานไทยและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อผู้ใช้แรงงานและสาธารณชน จึงได้สนับสนุนให้มูลนิธิฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลขึ้น เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและบริหารงานพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ซีจีซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท เนคเทค เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด บริษัท บางกอกไบโอไซเอนซ์ จำกัด สหภาพแรงงานโตโยต้า สหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย บริษัท อิมเมจ คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันจนสำเร็จตามวัตถุประสงคในครั้งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายได้จากการแข่งขัน จะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนในการปรับปรุงปและบริหารพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยต่อไป