พลเอก ประยุทธ์ เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ Thailand Biennale, 2020

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ในการจัดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, 2020 พร้อมคณะรัฐมนตรี  ณ อาคารต้นกล้า ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับและเป็นผู้แทนส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้แทนการรับมอบ และมี  ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ขึ้นกล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรื่องเล่า “เบียนนาเล่ของฉัน ณ กระบี่” จำนวน 14 ราย หลังจากเสร็จพิธีการมอบธงสัญลักษณ์ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่าย Thailand Biennale, Krabi 2018 และนิทรรศการผลงานศิลปินอาเซียนโดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้นำชมนิทรรศการ    หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานTwo Visions of the Wonderland, 2018

ของ  ดร. กมล ทัศนาญชลี  ศิลปินแห่งชาติ และผลงานศิลปินท้องถิ่นจากโครงการถนนประติมากรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018  โดยมีอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร  ศิลปินแห่งชาติ   และอาจารย์ศราวุธ  ดวงจำปา  ศิลปินแห่งชาติ  เป็นผู้นำชมตามลำดับ

—————————————————————————-