เที่ยวทิพย์วิถีเกษตรไทยไปกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ สุข สนุก เพียงปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอมือถือผ่าน Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง บนเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ www.wisdomking.or.th เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ไปกับ พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร

ปักหมุดอาคารแรกที่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระราชประวัติ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จากรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลปัจจุบัน

เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการดินของ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ที่พิพิธภัณฑ์ดินดล เรียนรู้พระปรีชาสามารถ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน พร้อมสนุกไปกับโลกใต้ดิน ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมาย

ตามต่อด้วยเข้าเยี่ยมนิทรรศการพิเศษ จากเส้นด้าย สู่ลายผ้า นำเสนอ เรื่องราวหัตถกรรมโบราณจากเส้นด้ายผ่านกี่ทอ ร้อยเรียงเป็นลายผ้า เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มรดกอันล้ำค่าของชนชาวไทย ด้วยมรดกงานฝีมือนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้ทรงส่งเสริมกลุ่มสตรีได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ด้วยงานหัตถกรรมที่ถนัด อันเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาที่สืบสานมาในวัฒนธรรมเกษตรไทยให้สืบไป

ท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านโลกออนไลน์ไปพร้อมกันได้ที่ www.wisdomking.or.th พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับทุกคนในครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-529-2212-13 094-649-2333 087-359-7171 หรือ www.wisdomking.or.th facebook/InstagramID: wisdomkingmuseum และLine ID: @wisdomkingmuseum