กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชี้แจงข้อเท็จจริง รายการ ถก ไม่ เถียง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 กรณี “ลูกชายทุกข์หนัก พ่อตกเป็นแพะ”

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชี้แจงข้อเท็จจริง รายการ ถก ไม่ เถียง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 กรณี “ลูกชายทุกข์หนัก พ่อตกเป็นแพะ” ว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือ รายนายเสกสรรค์ ขอสงวนนามสกุล ตกเป็นจำเลย ในความผิดเกี่ยวกับชีวิต ทำให้ลูกชายร้องออกสื่อดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เผยว่าตนไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด และได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า กรณีดังกล่าว นายเสกสรรฯ ถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต โดยถูกฟ้องว่าเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 จำเลยมีอาวุธปืน พร้อมกระสุนปืนหลายนัด และใช้อาวุธปืนที่พาติดตัวไปยิงผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และศาลพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุด ต่อมานายเสกสรรฯ ได้ยื่นคำขอในฐานะเป็นจำเลยในคดีอาญาต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2558 มีมติยกคำขอ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 20 (2) เพราะจำเลยถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนไม่ได้ถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดี ประกอบกับได้รับการประกันตัว ซึ่งจำเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องเป็นบุคคลซึ่งถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลว่าได้กระทำความผิดอาญาและถูกจำคุกในระหว่างการพิจารณาคดี ต่อมาได้มีการถอนฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ยกฟ้องว่าจำเลยไม่มีความผิด

อย่างไรก็ตาม ได้ตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า นายเสกสรรค์ฯ เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในฐานะที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้ถูกทำร้าย (ถูกยิง) ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ กลับมาจากกรีดยางพารามุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านพัก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดภูเก็ต (รับผิดชอบในขณะนั้น) ได้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 33,890 บาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางจุไร ขอสงวนนามสกุล คู่สมรสของนายเสกสรรค์ฯ ได้มายื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เนื่องจากนายเสกสรรค์ ถูกคนร้ายไม่ทราบชื่อใช้อาวุธปืนยิงเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยในคดีนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพังงา พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 110,000 บาท

ทั้งนี้ กรณีที่นายเสกสรรค์ฯ ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ทั้ง 2 ครั้ง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้โอนเงินเข้าบัญชี ของนายเสกสรรฯ และนางจุไรพรฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของความคืบหน้าของคดีที่นายเสกสรรถูกคนร้ายไม่ทราบชื่อใช้อาวุธปืนยิงเป็นเหตุให้เสียชีวิตนั้น ตนจะเร่งประสานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบทางทางคดีต่อไป

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาที่ติดคุกฟรี ทั้งที่ไม่ได้กระทำความผิด หรือ “แพะ” และ ผู้เสียหายในคดีอาญาที่ถูกยิง ถูกแทง ถูกทำร้าย ถูกฆ่า ถูกข่มขืน จนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต โดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด หรือ “เหยื่ออาชญากรรม”เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ซึ่งสามารถติดต่อ ขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และ ส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
/////////////////////////