จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนการจัดการประกวดคีตะมวยไทย “กรุงศรีคีตะมวยไทย 2021” เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการจัดงานประกวดคีตะมวยไทย ภายใต้ชื่อ “กรุงศรีคีตะมวยไทย 2021” โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค แขกผู้มีเกียรติ และคณะนักกีฬาคีตะมวยไทย เข้าร่วมกิจกรรม

โดยการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้กับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประกวดคีตะมวยไทย ภายใต้ชื่องาน “กรุงศรีคีตะมวยไทย 2021” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Ayutthaya Sport Tourism 2021 เน้นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า และมีใจรักศิลปะมวยไทย รวมถึงแสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านทักษะมวยไทย ซึ่งการแข่งขันคีตะมวยไทย เป็นการใช้ทักษะของศิลปะมวยไทยมาประกอบจังหวะเพลง โดยการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายผสมกับพลังกายและพลังจิต แสดงทักษะท่าทางอย่างงดงาม จึงทำให้มวยไทยเป็นมรดกของการสั่งสมวัฒนธรรมประเพณีหลายๆ ด้านอย่างกลมกลืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมวยไทย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้มวยไทยกลายเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ อีกทั้งเป็นภูมิปัญญาที่คิดค้นท่าทางต่างๆ นำมาใช้ในการต่อสู้ อันเป็นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่กำเนิดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติ

สำหรับการจัดการประกวดครั้งนี้ ได้จัดพิธีบวงสรวง ไหว้ครูมวยไทย ก่อนเริ่มการประกวดคีตะมวยไทย “กรุงศรีคีตะมวยไทย 2021” ได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และโรงเรียนทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดต่างๆ ให้ความสนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 320 คน โดยจัดการแข่งขันเป็นประเภททีมละ10 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง ในส่วนเพลงที่ใช้ประกอบจะต้องแสดงถึงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และมีการแต่งกายด้วยชุดมวยโบราณที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ซึ่งผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 รุ่น จะได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล อีกด้วย