รฟม. กำชับผู้รับจ้างรถไฟฟ้าลอกท่อระบายน้ำ และลำลางสาธารณะ ตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้มอบนโยบายให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทุกสัญญา จัดกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ และลำลางสาธารณะ ตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ เพื่อป้องกันเศษวัสดุ  อุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก และ บริษัทอิตาเลียนไทย ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 3 ช่วงหัวหมาก – คลองบ้านม้า  ได้ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่โดยรอบจุดก่อสร้างสถานีและปล่องระบายอากาศตามแนวถนนรามคำแหง ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 8  ไปจนถึง ซอยรามคำแหง 100 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนรามคำแหง

ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาโครงการ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างฯ ลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน  ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2168 3490 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com

______________________________