อพท. จับ มือ ททท. และหน่วยงานพันธมิตร รุกตลาดท่องเที่ยวชุมชน ตอบโจทย์ความสุขคนในพื้นที่ และความความยั่งยืนของห่วงโซ่การท่องเที่ยว อย่างเป็นรูปธรรม

อพท. จับ มือ ททท. และหน่วยงานพันธมิตร รุกตลาดท่องเที่ยวชุมชน ตอบโจทย์ความสุขคนในพื้นที่ และความความยั่งยืนของห่วงโซ่การท่องเที่ยว อย่างเป็นรูปธรรม เริ่มต้น ยก“ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” สู่ Green Destination ร่วมพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบส่งมอบชุมชน

ในวันที่9 ธค. 64  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสนธยา คอนกำลัง ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดโชติทายการาม นายไพศาล ศรีเอี่ยมกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ดำเนินโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยเป้าหมายดำเนินการในระยะ 5 ปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีคลองในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคลองดำเนินสะดวกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวทางน้ำในระดับสากล มีศักยภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ และยังยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่จะใช้เป็นแนวทางนำไปขยายผลการท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่อื่น ๆ ประกอบกับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการตลาดควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายพันธมิตร องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง และนำเส้นทางเสนอขายต่อนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมการตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำของคลองดำเนินสะดวกถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตชุมชนชาวคลองดำเนินสะดวกต่อไป

#การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ #การท่องเที่ยวชุมชน #RT #เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม #ท่องเที่ยวต้นแบบ