รมว.ทส.เปิดงานป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

วันที่ 25 เมษายน 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จ.ระยอง โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นายธนิต หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นายสมชัย ประเสริฐไทยเจริญ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ข้าราชการสังกัด ทส. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มจักรยานเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม