เดินหน้ามาตรการเชิงรุกคุมเข้มสถานประกอบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(8 ธ.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะชุมชนที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยจำนวนมาก เช่น ย่านสีลม เขตบางรัก ซอยนานา เขตคลองเตย ถนนข้าวสาร เขตพระนคร ย่านทองหล่อ เขตวัฒนา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจชุมชนที่มีชาวแอฟริกันอาศัยอยู่ หากมีผู้เดินทางเข้ามาใหม่จำเป็นต้องกักตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวังไม่ให้มีคนแปลกหน้าเข้ามาอาศัยโดยพลการ นอกจากนี้ได้ประสานความร่วมมือกับ สปคม. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยไข้หวัดที่เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ Omicron ขอความร่วมมือโรงแรมทุกแห่งให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการ Quarantine ส่วนในกรณีที่ชายสัญชาติอเมริกันอายุ 35 ปี ผู้ติดเชื้อ omicron รายแรกของประเทศไทย สำนักอนามัย โดยกองควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคในโรงแรมทั้งสองแห่งที่ผู้ป่วยเข้าพักในพื้นที่เขตบางรัก และนัดเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสโรคในวันที่ 9 ธ.ค.64 พร้อมทั้งแนะนำการทำความสะอาดสถานที่ การปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองแก่พนักงาน และเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้มารับบริการ

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตตรวจสอบสถานบันเทิงสถานประกอบการในพื้นที่ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท้องที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจท่องเที่ยว สรรพสามิต ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสถานบันเทิงสถานประกอบการ กวดขันร้านที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 45,46,47 เพื่อทำความเข้าใจและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA/SHA+) ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง ได้เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆ ใกล้โรงพยาบาล ซึ่งเปิดให้บริการตรวจ ATK ฟรี โดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนศูนย์ BFC ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โทร. 0 2225 1354 โรงพยาบาลตากสิน โทร.0 2437 7677 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0 2289 7986 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.0 2429 3575, 0 2429 3258 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร.0 2543 2090 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.0 2327 3049 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.0 2444 3660 โรงพยาบาลสิรินธร โทร.0 2328 6760 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.0 2452 7803 โรงพยาบาลคลองสามวา โทร.0 2150 1300 และโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร.0 2180 0202 ต่อ 103 นอกจากนี้ยังเปิดจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีไดรฟ์ทรู จากทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้บริการตรวจหาเชื้อโดยไม่ต้องลงจากพาหนะแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง รวมถึงประชาชนที่สะดวกจะเดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน ซึ่งจะมีกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 1 เม.ย.65
—–