พล.อ.ประยุทธ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานในพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย

วันที่(21ก.พ.62)พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานในพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือเกาะสมุย บ.หน้าทอน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

สำหรับ อำเภอเกาะสมุยมีพื้นที่ประมาณ 142,031ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร ส่วนพื้นที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์กระจายอยู่รอบชายฝั่งทะเลรอบเกาะ ประชากรและความต้องการใช้น้ำ ในเขตเทศบาลนคร เกาะสมุย ในปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2575 คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามประชากรที่เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 90,394 คน และ 65,580 ครัวเรือน จึงคาดว่าในปี พ.ศ. 2575 ความต้องการใช้น้ำเฉลี่ย 2,761 ลบ.ม./ชม. และความต้องการ ใช้นำสูงสุด 3,589 ลบ.ม./ชม.

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสุราษฎ์ธานี ได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำบนเกาะ  เพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปาภายในเกาะ ได้แก่ พรุเฉวง และพรุหน้าเมือง นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกระจายอยู่บนเกาะ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค อาทิ การก่อสร้างฝายคลองลิปะน้อย ฝายวังเสาธง ฝายคลองหลังไผ่ ฝายคลองหินลาด ฝายน้ำตกหน้าเมือง ฝายคลองแม่น้ำ ฝายคลองท่าสก และอาคารอัดน้ำคลองจระเข้ เป็นต้น

************************************************