จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการฯ ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

ที่ประชุมฯ ได้กำหนดแนวทางและบูรณาการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ทั้ง 4 ไตรมาส ในปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.แม่เมาะ อ.แม่พริก อ.เมืองปาน และ อ.ห้างฉัตร ซึ่งกำหนดการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 16 ธ.ค. 2564 นี้ ณ พื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยภายในงานฯ พบกับการให้บริการคลินิกเกษตร มากกว่า 12 คลินิก อาทิ คลินิกข้าว, ประมง, ปศุสัตว์, สหกรณ์, หรือคลินิกกฎหมาย เป็นต้น พร้อมสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย