สถาบัน NEA ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จัดสัมมนา “ฮ่องกง : โอกาสทางการค้าสินค้าไทยสู่ตลาดโลก”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ฮ่องกง : โอกาสทางการค้าสินค้าไทยสู่ตลาดโลก” เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 ราย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานเปิดงานและ Keynote speaker โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) Mr. Peter Wong, Regional Director, Southeast Asia and South Asia และ Mr. Sunny Chau, Director, Thailand and South Asia เป็นวิทยากร

นาย พรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวว่า “สถาบัน NEA ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “ฮ่องกง : โอกาสทางการค้าสินค้าไทยสู่ตลาดโลก” ขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการลงทุนในฮ่องกง สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนจากไทย และพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อจะรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการเครือข่ายการสร้างบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าระหว่างประเทศ

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานเปิดงานและ Keynote speaker โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) Mr. Peter Wong, Regional Director, Southeast Asia and South Asia และ Mr. Sunny Chau, Director, Thailand and South Asia เป็นวิทยากร อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำการค้ากับฮ่องกงมาร่วมแชร์ประสบการณ์ อาทิ 1) คุณสัญญา เกษตรเจริญกิจ – บริษัท Siam Diamond Export Rice จำกัด 2) คุณนภาพร คูศิริวานิชกร – บริษัท Coco Rabbit จำกัด และ 3) คุณพงษ์พันธุ์ ไชยนิล – Baan Din Mon (บ้านดินมอญ) นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณ Poh Po Leng, export manager, 759 Supermarket จากฮ่องกง มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในฐานะของผู้นำเข้ารายใหญ่ของฮ่องกง โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่รู้สึกประทับใจในการสัมมนาในวันนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่าสามารถนำมาปรับใช้ในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางสถาบันจะมีการจัดสัมมนาลักษณะนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต

จากการสัมมนาดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยสามารถทราบถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุน ผ่านช่องทางการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในฮ่องกงที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้จัด และยังได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายการค้ากับผู้นำเข้าสินค้าไทยไปยังตลาดฮ่องกง ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการในการขยายตลาดไปยังฮ่องกงอีกด้วย

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nea.ditp.go.th และที่ www.facebook.com/nea.ditp.go.th

******************************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ