กรมการขนส่งทางบก ยังคงเดินหน้าตรวจควันดำ บนถนนสายหลักและจุดสำคัญ เพื่อร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารบนถนนสายหลักและจุดสำคัญต่างๆรวม 31 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ว่า กรมการขนส่งทางบกสามารถ เรียกรถเข้าตรวจควันดำทั้งสิ้น 24,116 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินร้อยละ 45 จำนวน 686 คัน เป็นรถบรรทุก จำนวน 608 คัน และเป็นรถโดยสาร จำนวน 78 คัน โดยได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย พร้อมออกใบเตือนสำหรับรถที่มีค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30-45 อีกจำนวน 772 คัน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ค่าควันดำลดลง

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบค่าควันดำเกินร้อยละ 45 ด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท และพ่น “ห้ามใช้” จนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง ส่วนรถที่มีค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30 – 45 ให้ออกใบเตือนเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ค่าควันดำลดลง โดยผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

******************************************************

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์