ชป. มั่นใจแผ่นดินไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ไม่กระทบต่อเขื่อนของกรมชลประทาน

กรมชลประทาน มั่นใจเหตุแผ่นดินไหววันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) ที่บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ไม่กระทบต่อความปลอดภัยของเขื่อน หลังส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดที่มีผลกระทบต่อเขื่อนแล้ว พบว่าเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดี

ดร.ทองเปลวกองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากเหตุเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเวลา 12.17 น. วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) มีจุดศูนย์กลางที่บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.3 ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก 11 กิโลเมตร ภายหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรมธรณี สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้วิเคราะห์ข้อมูลค่าความเร่งที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว พบว่าค่าความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทานมีค่าต่ำกว่าค่าที่ใช้ในการออกแบบรองรับแผ่นดินไหวของเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน

ทั้งนี้เขื่อนทุกแห่งของกรมชลประทาน จะถูกออกแบบให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้สูงถึง 7 ตามมาตราริกเตอร์ ดังนั้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนกรมชลประทาน

*************************************************