กรมชลประทานและกทม. ร่วมฉีดพ่นไอน้ำและล้างถนน ในเขตบางเขน สายไหม และดุสิต

วันที่ (20 ก.พ. 62)  กรมชลประทานได้ร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ของกทม.ในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นวันที่ 19 แล้ว โดยในวันนี้ทางสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำ จำนวน 1 คัน เข้าร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตบางเขน บริเวณถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่วงเวียนบางเขนถึงหน้ากรมทหารราบที่ 11  และส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน เข้าร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตสายไหม บริเวณถนนสุขาภิบาล 5 ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านจิระทรัพย์ถึงตลาดออเงิน ทั้ง 2 ฝั่ง นอกจากนี้ยังส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน เข้าร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในเขตดุสิต บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกอู่ทองในถึงแยกซังฮี้

การปฏิบัติภารกิจลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จนถึงขณะนี้กรมชลประทานจะยังร่วมปฏิบัติภารกิจในทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงขอให้ประชาชนที่จะเดินทางออกนอกเคหะสถาน สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายไว้ด้วย

*******************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์