จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

นาย อำเภอ.สอง จังหวัด.แพร่ นำเหล่าคณะข้าราชการ และประชาชนชาว อำเภอ.สอง จ.แพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธ.ค.64 เวลา 7.00 น.ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง จ.แพร่ นาย ศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง จ.แพร่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี นาย ศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอ.สอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เขตอำเถอสอง เข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพียงกัน

ต่อมาในเวลา 08.30 น. นาย อำเภอ.สอง พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนเป็นการแสองออกถึงความจงรักภักดี และการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา จากนั้นเวลา 10.30 น. นาย ศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอ.สอง จ.แพร่ นำเหล่าหัวหนัาส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ” ร่วมกัน ทำความสะอาดและรอกเศษวัชพืชสระหนองเล้ม ดูแลปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ตำบล.บ้านกลาง อำเภอ.สอง จ.แพร่ เส้นทางก่อนเข้า อุทยานลิลิตพระลอ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อสร้างความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ แพร่.รายงาน