กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจ งาน Bangkok Gems สร้างเม็ดเงินกว่า 2 พันล้าน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึง การจัดงาน แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ(Bangkok Gems & Jewelry Fair) ครั้งที่ 63 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดใหญ่และ SME ให้ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก โดยคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักธุรกิจและผู้ซื้อกว่า 20,000 รายทั่วโลกเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะเกิดการซื้อขายภายในงานไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาท

ทั้งนี้มองว่าสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะไม่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งในเรื่องของการผลิตและการส่งออกเนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าเฉพาะ และมีความต้องการตามความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand’s Magic Hands” มหัศจรรย์หัตถาช่างศิลป์ไทยที่เชิดชูความงดงามประณีตของช่างฝีมือไทย ที่สร้างสรรค์ชิ้นงานตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับสากลได้อย่างลงตัว พร้อมมุ่งเน้นส่งเสริมความโดดเด่นด้านฝีมือการผลิตสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก(Jewelry Hub) ตามเป้าหมายในปี 2564

นอกจากนี้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถสร้างงานและรายได้ในภาคอุตสาหกรรมถึง 1.2 ล้านคน โดยในปี 2561 สามารถส่งออกสินค้ารมณีและเครื่องประดับรวมทองคำมีมูลค่าสูงถึง 383,713 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.74 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย

**********************************************

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์