พ่อเมืองแพร่ เชิญเที่ยวงาน “ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตส์ แพร่” คนแพร่แห่ซื้อ หม้อห้อมและไข่ กันอย่างคึกคัก และมีสินค้ากว่า 30 บูธ พร้อมแจกส่วนลดและชิงรางวัลมากมาย

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานทดสอบตลาด “ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์ แพร่” ตามโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 กิจกรรมน้อมนำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริไปปรับใช้ กิจกรรมย่อยที่1.3 ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ครั้งที่ 2

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมนำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนจากหลายสำนักฯ เข้าบันทึกภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ภายในงาน มีกลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่ม OTOP กว่า 30 บูท อาทิ ผ้าไทย ผ้าลายขอพระราชทานฯ เครื่องสำอางค์สมุนไพร กระเป๋า ของใช้ อาหารแปรรูปหลากหลายผลิตภัณฑ์ และกลุ่มผู้ปลูกพืชผักนำผักปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรมาจำหน่ายมากกว่า 100 รายการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น ซื้อของในงาน 200 บาทขึ้นไปรับคูปองลุ้นชิงทองคำ เส้นละครึ่งสลึงจำนวน 2 เส้น และรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมมูลค่ากว่า 20,000บาท พร้อมรับคูปองส่วนลดมากมาย ชาวแพร่ แห่ซื้อไข่ไก่ฟองละ 1 บาท และหม้อห้อมกันอย่างคึกคัก ชมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมตลอดงาน

นายสมหวัง พ่วงบางโพ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา ทำให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 และเชิญพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวงาน เลือกชิมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและรูปแบบตอบสนองความต้องการผู้บริโภคมากขึ้น

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน กล่าวว่า จังหวัดแพร่ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ดำเนินการโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ 2 กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนสู่ OTOP และกิจกรรมที่ 2 คือการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนานี้ ซึ่งกิจกรรมการทดสอบตลาดดังกล่าว จะจัดขึ้นใน วันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2564 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัดผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้าในงาน จะต้องได้รับวัคซีนครบจำนวน 2 เข็มแล้ว

ภาพ/ข่าว ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ แพร่.รายงาน