ผู้ตรวจราชการก.แรงงาน ตรวจเยี่ยมฝึกอาชีพจักสานผักตบชวา ผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบัวบก จ.พะเยา

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝึกทักษะอาชีพจักสานผักตบชวา ให้กับผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบัวบก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 16 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง โดยมีนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา และนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่นำตรวจเยี่ยม และมีนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางให้การต้อนรับและกล่าวสรุปผลงานของเทศบาล

สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบัวบก ได้มุ่งเน้นการใช้วัชพืช (ผักตบชวา) ที่มีอยู่ในกว๊านพะเยามาผลิตเป็นผลงานด้านหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประณีต สวยงาม มีลวดลายเฉพาะตัว โดยเฉพาะการสานกระเป๋าผักตบชวาของผู้สูงอายุในปัจจุบัน กระเป๋าผักตบชวาทุกใบของกลุ่มสามารถส่งขายได้ทั้งหมด เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ส่งผลให้ผู้สูงอายุบ้านสันบัวบกมีงานทำ มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้ ลดภาระการต้องได้รับการดูแลจากลูกหลาน จึงเป็นการปรับเปลี่ยนจากการที่ผู้สูงอายุถูกมองว่าเป็นภาระของสังคมให้กลับกลายเป็นพลังของสังคม

***********************************

ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์