รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับกรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมเข้าซ่อมแซมเส้นทางสาย ชพ.4011 จ.ชุมพร อย่างเร่งด่วน หลังได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 – บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก, สวี จังหวัดชุมพร ซึ่งเส้นทางบางช่วงเกิดดินสไลด์และไหล่ทางทรุดตัว ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ทั้งนี้ นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณเส้นทางดังกล่าวเพื่อหาแนวทางการซ่อมแซมในระยะเร่งด่วน โดยปัจจุบันดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายทางเลี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับปรุงเส้นทางทันที ภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักร เพื่อดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146