สถาปนาครบรอบ 9 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

(3 ธ.ค.64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิพงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง ขนาด 100 เตียง เปิดให้บริการแก่ผู้สูงอายุอย่างครบวงจร มีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเปิดให้บริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองประชาชนอย่างต่อเนื่อง อีกภารกิจที่สำคัญคือ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนได้เปิดตึกผู้ป่วยในเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด – 19 จำนวน 1,000 เตียง สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาปีนี้ โรงพยาบาลได้จัดพิธีทำบุญและทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและบุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างของโรงพยาบาล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุ ได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานคร จึงมีแนวความคิดจัดตั้งโรงพยาบาลที่จะรองรับดูแลการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ และได้สร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนขึ้นในเขตบางขุนเทียน เพื่อรองรับผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นมา และได้พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลตลอดมา ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงิน และสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างเต็มความสามารถ ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นในปีนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะ จนได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี และขอให้ทุกท่านได้รักษาความดีนี้ตลอดไป
———————–