ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชฯ วันชาติ วันพ่อ วันรู้รักสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี