ออมสิน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564