ชป.ขานรับ กอนช. รับมือน้ำหลากเมืองนครศรีฯ 3-4 ธ.ค.นี้

กรมชลประทาน พร้อมรับมือน้ำหลาก 6 อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม อำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอปากพนัง ในช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 นี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2564  เรื่อง “เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดนครศรีธรรมราช” เนื่องจากร่องมรสุมเคลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 7 (52/2564) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนกลางและกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก แต่ยังคงทำให้บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายอำเภอ โดยเฉพาะบริเวณเทศบาลตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนในช่วง 24 ชั่วโมงได้สูงสุด 252 มิลลิเมตร

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณคลองท่าดีและคลองเสาธง อาจเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ สูงประมาณ 0.30-0.50 เมตร ในช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 นี้ ส่งผลให้มีพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนี้

💥 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น และตำบลท่าเรือ โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ชุมชนบ่อทรัพย์ ชุมชนท่าช้าง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนอกโคก ชุมชนนอกไร่-สะพานยาว ชุมชนมุมป้อม ชุมชนสารีบุตร ชุมชนลูกแม่อ่างทอง ชุมชนเทวบุรี-คลองห้วย ชุมชนสวนป่าน ชุมชนป่าโล่ง ชุมชนมะขามชุม ชุมชนท่ามอญ (วัดศรีทวี) ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว ชุมชนบ่ออ่าง ชุมชนประตูขาว และชุมชนพะเนียด

💥 อำเภอพระพรหม บริเวณตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย และตำบลท้ายสำเภา

💥 อำเภอลานสกา บริเวณตำบลท่าดี

💥 อำเภอร่อนพิบูลย์ บริเวณตำบลเสาธง

💥 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บริเวณตำบลทางพูน และตำบลดอนตรอ

💥 อำเภอปากพนัง บริเวณตำบลชะเมา

กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลาก โดยสั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร และพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ และพิจารณาการระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้น – ลงของระดับน้ำทะเล รวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที