พาณิชย์ เตรียมจัดงานใหญ่ส่งท้ายปลายปี ‘MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021’ รวมแฟรนไชส์ชื่อดังกว่า 400 แบรนด์ สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยคนมีอาชีพ 15 – 19 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 – 10

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน ‘MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021’ ส่งท้ายปลายปี งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ กว่า 400 แบรนด์ ให้ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจได้เลือกช้อป สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พิเศษ!! กำเงินหลักพันเข้างาน ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้สบายๆ พบกัน 15 – 19 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 – 10

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้ความสำคัญต่อการพลิกฟื้นและการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะไมโครเอสเอ็มอี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก มาตรการสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์นำมาใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ที่ตกงาน คือ การนำธุรกิจแฟรนไชส์มาช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยข้อดีของการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นโมเดลธุรกิจที่ง่ายต่อการบริหารจัดการและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เพราะผ่านการลองผิดลองถูกจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์มาก่อน มีอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้ครบครัน มีความเสี่ยงน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนทำธุรกิจด้วยตนเอง และมีแนวทางการทำธุรกิจให้เดินตามอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่”

“ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งระบบให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจ ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่

1) การสร้างต้นแบบแฟรนไชส์ หรือ Next B2B Franchise เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญแก่ผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่ต้องการต่อยอดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์

2) สร้างมาตรฐานให้ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard)

3) เฟ้นหาสุดยอดแฟรนไชน์เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์รายอื่น โดยการจัดการประกวด Thailand Franchise Award เป็นประจำทุกปี

4) การจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนหน้าใหม่หรือผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มาเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับตัวเอง เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายตลาดแก่ธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ”

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “กรมฯ เตรียมจัดงานใหญ่ส่งท้ายปลายปี งาน ‘MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021’ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2564 รวม 5 วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 9 – 10 เพื่อเป็นช่องทางและสร้างโอกาสในการขยายตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ภายในงานฯ ได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่างๆ ที่น่าลงทุน กว่า 400 แบรนด์ อาทิ ธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจความงามและสปา ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจบริการ เป็นต้น มานำเสนอ ขนาดการลงทุนมีตั้งแต่หลักพันถึงหลักล้านบาท ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามกำลังทรัพย์ ความชื่นชอบ ความถนัดแต่ละธุรกิจ และสามารถเจรจาซื้อ-ขายกันได้ทันทีภายในงาน โดยมีสถาบันการเงินมาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ การเสวนาและกิจกรรม Workshop สอนเคล็ดลับการทําแฟรนไชส์สร้างอาชีพสู่ความสําเร็จ และหลักการเลือกซื้อแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีข้อมูลสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับการตัดสินใจลงทุน”

“นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้สนใจลงทุนและต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง ในการเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความต้องการ และสามารถเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การสนับสนุนเงินทุนต่อยอด และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม”

“ทั้งนี้ งาน MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021 ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือประชาชนให้มีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมธุรกิจ SME ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างแข็งขัน”

“จึงขอเชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ นักลงทุนหน้าใหม่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ‘MOC แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021’ ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2564 ณ ฮอลล์ 9 – 10 อิมแพค เมืองทองธานี โอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ครบจบที่เดียว” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบัน มีแฟรนไชส์ของคนไทยจำนวนกว่า 600 แบรนด์ มีสาขารวมกันกว่า 100,000 สาขาทั่วประเทศ และมีมูลค่าทางการตลาดกว่า 300,000 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

 

 

 

#PoweredByDBD
***********************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 30 / วันที่ 2 ธันวาคม 2564