กรมควบคุมโรค แนะประชาชนระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาว อาจมีหมอกลงจัด หรือควันไฟจากการเผาในพื้นที่ทำการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ลดลง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และขอเน้นย้ำให้ประชาชนดูแลตนเองโดยใช้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ในหลายพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขา ยอดดอยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งเดินทางไปกับรถสาธารณะหรือนำรถส่วนตัวไป จึงทำให้มีรถจำนวนมาก บางพื้นที่อาจมีหมอกลงจัด หรือมีควันไฟที่เกษตรกรเผาตอซังข้าวปกคลุมเส้นทาง ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีปฏิบัติในการขับขี่ให้ปลอดภัย 7 วิธี ดังนี้

1.เตรียมรถให้พร้อม ตรวจเช็คสัญญาณไฟเตือนต่างๆ รวมถึงสภาพยาง

2.ศึกษาเส้นทางที่จะไปก่อนเดินทาง และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย เช่น ทางลาดชัน ทางโค้ง ทางแยก ทางแคบ

3.ขณะที่มีหมอกลงจัด ให้เปิดไฟต่ำหรือ ไฟตัดหมอกให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน ไม่เปิดไฟสูงจะทำให้ผู้ขับรถคันอื่นสายตาพร่ามัว และลดความเร็วลง

4.ไม่ขับแซงหรือเปลี่ยนช่องทางการจราจรอย่างกะทันหัน

5.ไม่ขับรถคร่อมช่องทางการจราจรหรือขับชิดด้านใด ด้านหนึ่งของถนนมากเกินไป

6.กรณีเกิดฝ้าเกาะกระจกให้เปิดปุ่มไล่ฝ้าหรือเพิ่มความเย็นของเครื่องปรับอากาศ และปรับกระจกลงเล็กน้อย

7.หากทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ดี ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย เช่น สถานีบริการน้ำมัน ที่พักรถริมทาง รอจนกว่าทัศนวิสัยจะดีขึ้น จึงขับรถต่อไป

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า กรณีที่รถเสียควรหาจุดจอดรถที่ปลอดภัย โดยจอดรถชิดริมขอบทางให้มากที่สุด เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน และนำป้ายเตือนหรือวัสดุอื่นๆ ที่สะท้อนแสงมาวางไว้ด้านหลังรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่รายอื่นมองเห็นได้อย่างชัดเจน และหากพบเห็นอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669

นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention : UP) โดยเน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหารร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หลีกเลี่ยงการตั้งวงสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอล์ และควรสังเกตอาการตนเองหลังเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวแล้ว หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจหาเชื้อด้วยตนเองหรือไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

********************
ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
วันที่ 2 ธันวาคม 2564