อพส. ติดตามช่วยเหลือครอบครัว ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตามโครงการ Family Data

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยหัวหน้าบ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม พร้อมร่วมวางแผนการดูแลช่วยเหลือครอบครัวกับทีมภาคีเครือข่าย ณ แฟลตตลาดเกรียงไกร แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

นางนภา เศรษฐกร กล่าวว่า “โครงการ Family Data เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในรูปแบบของทีม One Home เพื่อเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนฯ และวางแผนแก้ไข และดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือ

นางนภา กล่าวขณะเข้าติดตามครอบครัว ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก (ครอบครัวที่ 1) ครอบครัวนี้ได้จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งอยู่ใน Family Data เป็นผู้ประสบปัญหาสุขภาพ ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 2 รับการรักษาด้วยการฉายแสงมาแล้ว 28 ครั้ง และทำคีโม ปัจจุบันอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่ต้องไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับยา ด้วยปัญหาสุขภาพนี้ ส่งผลให้ผู้ประสบปัญหาไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพภายนอกได้ โดยคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนภาคครัวเรือนส่วนกลาง ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมแนะนำให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงป้องกันการถูกล่อลวง เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเพิ่มทักษะอาชีพ โดยการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า ซึ่งสามารถทำได้ที่บ้านและนำไปขายควบคู่กับการขายเสื้อผ้ามือสอง นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำในการพาหลานสาวที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรี (กีต้าร์) ไปทำบัตรผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ เพื่อจะได้แสดงความสามารถในการหารายได้เข้าครอบครัวอีกทาง และสำหรับ(ครอบครัวที่ 2) เป็นผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ป่วยเป็นโรคมะเร็ง อาศัยอยู่กับลูกชายซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ รายได้หลักมาจากสามีอายุ 70 ปี ประกอบอาชีพ รปภ. รายวัน ลักษณะงานไม่มั่นคง อาจถูกเลิกจ้างได้ เนื่องจากอายุมากแล้ว ทั้งนี้จากการลงเยี่ยมในครั้งนี้ได้มีการวางแผนพร้อมบูรณาการการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ต่อไป

โครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม จึงไม่ใช่เพียงเพื่อพาคนใดคนหนึ่งก้าวข้ามความยากลำบากเท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ทำให้เขาเหล่านั้นได้กลับมาดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย