คุ้มครองสิทธิ ออกโรงโต้ ยูเอ็น ชี้ไทยไม่เคยละเมิดสิทธิเสรีภาพการชุมนุมหากม็อบไม่ละเมิดกฎหมายก่อน ย้ำ รัฐบาลจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด

คุ้มครองสิทธิ ออกโรงโต้ ยูเอ็น ชี้ไทยไม่เคยละเมิดสิทธิเสรีภาพการชุมนุมหากม็อบไม่ละเมิดกฎหมายก่อน ย้ำ รัฐบาลจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด ยัน ไม่เคยปิดโอกาสด้านการช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญา

กรณี วันที่ 30 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา สำนักข่าวบีบีซีไทย นำเสนอข่าวบทสัมภาษณ์ นายเคลมองต์ วูเล ผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN special rapporteur ที่มีข้อกังวลต่อเสรีภาพในการชุมนุมและรวมกลุ่มโดยสันติของประชาชน หลังรัฐบาลไทยบังคับใช้กฎหมายอาญา และบังคับใช้พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อควบคุมโควิด นั้น

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564  นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับเสรีภาพในการชุมนุมและรวมกลุ่มโดยสันติมาตลอด ซึ่งเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานสำหรับสังคมประชาธิปไตย และหากผู้ชุมนุมอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รัฐบาลก็ไม่สามารถไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เช่นกัน แต่การชุมนุมหรือการรวมกลุ่มก็ต้องไม่ให้ขัดต่อการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และด้านสาธารณสุขด้วย เพราะอาจทำให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับผลกระทบ ส่วนการบังคับใช้พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้เชื้อโควิดแพร่ระบาด และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ระบุอีกว่า ส่วนบุคคลใดที่ได้รับผลกระทบ หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นฐานความผิดใดก็ตาม ทุกคนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และหากใครถูกพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายก็มีสิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษาและขอพระราชทานอภัยโทษได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณข้อคิดเห็นและข้อกังวลจาก นายเคลมองต์ รวมถึงทุกภาคส่วน พร้อมยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เร่งจัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดจนจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกติกาและกฎหมายให้ทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง

///////////////////////////////////