ขอเชิญร่วมกิจกรรม “กรมการแพทย์ ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” เนื่องในวันคนพิการสากล

พบกับกิจกรรม กิจกรรมคลินิกสุขภาพเท้า โดยสถาบันสิรินธร์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และกิจกรรมคลินิกสุขภาพ และโปรแกรมสูงอายุ 5G+ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสั่งวรเพื่อผู้สูงอายุ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีกระทรวงสาธารณสุข

https://www.facebook.com/643148052494633/posts/2262203477255741/