สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 2 ธ.ค. 64

+ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช (274 มม.) จ.พัทลุง (229 มม.) และ จ.นราธิวาส (185 มม.)

+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,099 ล้าน ลบ.ม. (67%) ขนาดใหญ่ 31,522 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และ สิริกิติ์)

+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ค่าความเค็ม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนท่าจีนค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน

+ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กอนช. ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 1-3 ธ.ค.64 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง ดังนี้

 เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม บริเวณ จ. ชุมพร (ใน อ.สวี อ.ทุ่งตะโก และอ.หลังสวน ) สุราษฎร์ธานี ระนอง และตรัง

 เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำและมีปริมาณน้ำมากกว่า 90% มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำในภาคใต้ ได้แก่ อ่างฯ คลองหาดส้มแป้น จ.ระนอง อ่างฯ บางวาด และอ่างฯ บางเหนียวดำ จ.ภูเก็ต อ่างฯ ห้วยลึก อ่างฯ คลองหยา อ่างฯ บางกำปรัด และอ่างฯ คลองแห้ง จ.กระบี่

 เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง และสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 0.50–1.00 ม. บริเวณคลองชุมพร อ.เมือง คลองหลังสวน อ.หลังสวน คลองสวี อ.สวี จ.ชุมพร คลองอิปัน อ.พระแสง แม่น้ำตาปี อ.เวียงสระ อ.พระแสง อ.พุนพิน และอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี แม่น้ำตรัง อ.รัษฎา และอ.วังวิเศษ จ.ตรัง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้า