“ยิ่งใหญ่ อลังการ จังหวัดสุโขทัย ” จัดกิจกรรมเปิดเมืองจังหวัดสุโขทัย เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการดำเนินการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

วันที่1 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธี“เปิดเมืองจังหวัดสุโขทัย” ณ บริเวณหอนาฬิกาเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งถือได้ว่าการจัดกิจกรรมเปิดเมืองจังหวัดสุโขทัย เป็นกิจกรรมที่เปิดจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยเกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนชาวสุโขทัย สอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งเสริมการดำเนินการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรกลางเมืองสุโขทัย เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข โดยเป็นการตักบาตรข้าวสาวอาหารแห้ง และกิจกรรมปั่นจักรยานกิจกรรม Sukhothai ปั่น เปิด เมือง ซึ่งกิจกรรมปั่น เปิด เมือง

ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณหอนาฬิกาเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย