ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องเตรียมบำรุงรักษาถังเก็บน้ำใส ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน 2 ในคืนวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยจะดำเนินการเฉพาะเวลากลางคืน รวม 2 คืน และเปิดจ่ายน้ำตามปกติในช่วงเวลากลางวัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนราชปรารภ ถนนราชดำริ ถนนมักกะสัน ถนนพญาไท ถนนพระรามที่ 1 ถนนเพชรบุรี
  • ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่แยกตัดถนนประดิพัทธ์ ถึงแยกตัดถนนพระรามที่ 1
  • ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกตัดถนนสวรรคโลก ถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดง
  • ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกสะพานควาย ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  • ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตั้งแต่ทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงแยกตัดถนนราชปรารภ

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร บริเวณถนนรามอินทรา ใต้ทางด่วนวัชรพล เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนรามอินทรา ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยรามอินทรา 57 ถึงซอยรามอินทรา 69
  • ถนนรามอินทรา ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยรามอินทรา 26 ถึงคลองบางขวด
  • ถนนวัชรพล ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรามอินทรา ถึงแยกตัดถนนเทพรักษ์
  • ถนนสุขาภิบาล 5 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่หลังกองบินตำรวจ ถึงแยกตัดถนนเทพรักษ์
  • ถนนคู้บอน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยคู้บอน 1 ถึงซอยคู้บอน 13

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

การประปานครหลวง